27 Ιουν 2008

“Μεσσηνίας Οψεις“

Τη μεσσηνιακή διατροφική κουλτούρα θέλει να
παρουσιάσει το φεστιβάλ “Μεσσηνίας Οψεις“, που
θα πραγματοποιηθεί στοπλαίσιο της Παγκόσμιας
Συνάντησης Μοτοσυκλετιστών στη Γιάλοβα 10 με 14
Ιουλίου. Για το λόγο αυτό καλεί συλλόγους, παρα-
γωγούς, ομάδες, τυποποιητές και συνεταιρισμούς
του νομού, να συμμετέχουν με δράσεις και δημι-
ουργίες τους.Οι “Μεσσηνίας Οψεις“
διοργανώνονται από τη Νομαρχία και το Επιμελη-
τήριο, και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται έως τη Δευτέρα 30 του μήνα στο τηλέφωνο 27630
303929 ή το e-mail: eleftherianews
info@messinias-opsis.gr.