26 Ιουν 2008

Σκάνδαλο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ερωτηματικά προκαλούνται από το γεγονός ότι, όπως αναφέρουν πληροφορίες,
επιστράφηκε ως πλαστογραφημένο από το Ελεγκτικό Συνέδριο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας έγγραφο το οποίο παρουσίαζε λίστα με τις εφημερίες των ιατρών στο Αγροτικό Ιατρείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αμπελιώνας, που υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Μελιγαλά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το έγγραφο αυτό - το οποίο συνετάχθη από το Κ.Υ. Μελιγαλά και στάλθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το Νοσοκομείο Καλαμάτας, χωρίς να πιστοποιηθεί η ακρίβεια και η αρτιότητα των στοιχείων του - επιστράφηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως πλαστογραφημένο, διότι φαίνεται στο κείμενο του εγγράφου ότι, έχει προστεθεί - πιθανόν εσκεμμένα - ένα επιπλέον όνομα ιατρού στη λίστα με τις εφημερίες του Μαρτίου 2008.

Εφόσον λοιπόν το έγγραφο επιστράφηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, η Διοίκηση του Νοσοκομείου συγκάλεσε έκτακτη Γενική Συνέλευση, προκειμένου να εξεταστεί το έγγραφο αυτό και, πράγματι, διαπιστώθηκε πως το έγγραφο δεν ανταποκρινόταν στη πραγματική εικόνα των εφημεριών στο συγκεκριμένο Αγροτικό Ιατρείο. Ομόφωνα λοιπόν τα μέλη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Καλαμάτας συμφώνησαν στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ). Το θέμα είναι υπό διερεύνηση και σε μία εβδομάδα περίπου θα προκύψουν τα αποτελέσματα της ΕΔΕ. Απώτερος σκοπός είναι να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι της αυθαίρετης αυτής πράξης...www.epikerotita.gr
____________________________________________________________________________________

Μετά θέλομε να επιστρέψει ο κόσμος στην επαρχία .....
Άν συμβαίνουν αυτά στο Νοσοκομείο της Καλαμάτας όπως γράφει η Επικαιρότητα , δηλαδή πλασματικές εφημερίες σε Αγροτικά ιατρεία , καταλαβαίνομε την σημασία που δίνουν ορισμένοι στον όρκο του Ιπποκράτη και στις ανάγκες νοσηλείας στα χωριά μας. Μ.Λ