28 Φεβ 2010

Σοβαρές επιφυλάξεις για μπαλοποιητή


Β. ΚοσμόπουλοςΣοβαρές επιφυλάξεις για τη λειτουργία του μπαλοποιητή απορριμμάτων στο Δήμο Πύργου εξέφρασε χθες σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της «Ανθρώπινης και Όμορφης Πόλης», Β. Κοσμόπουλος.
Όπως υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, «παρά την ευνοϊκή χρονικά συγκυρία έναρξης της λειτουργίας του (Οκτώβριο 2009), διαπίστωσα ότι οι παλαιότερες από τις μπάλες των απορριμμάτων είχαν σκεπαστεί με ειδικό αδιάβροχο σκέπασμα (μουσαμά) και υπήρχε στην περιοχή τοποθέτησής τους σημαντική ποσότητα στραγγιδίων.

Οι υπόλοιπες μπάλες απορριμμάτων παρουσίαζαν ήδη σε σημαντικό βαθμό πολλές οπές στο πλαστικό τους περίβλημα και σε μερικά σημεία υπήρχε σημαντική παρουσία στραγγιδίων από τη ζύμωση των απορριμμάτων.
Έντονη μυρωδιά, είτε από τις τρύπες των μπαλών είτε κυρίως από τα συσσωρευμένα στραγγίδια, δεν έγινε αντιληπτή, διότι κατά την παραμονή μας ήταν εντονότερη η οσμή η οποία προήρχετο από παρακείμενο πυρηνελουργείο.
Κατά την άποψή μου, επίσης, ο χώρος ανάμεσα στις σειρές που δημιουργούνται από την τοποθέτηση των μπαλοποιημένων απορριμμάτων είχε πρόσφατα στρωθεί με χώμα, προφανώς διότι το υπέδαφος είχε ποτιστεί με τα υπάρχοντα στραγγίδια απορριμμάτων.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Υγείας της Ν.Α. Ηλείας είχε διαπιστώσει κατά τον προηγούμενο έλεγχο που είχε κάνει στην εγκατάσταση την ύπαρξη: στραγγιδίων σε μεγάλη έκταση, έντονης οσμής από αυτά και, τέλος, ζωυφίων.
Το κόστος της μπαλοποίησης ανέρχεται στα 20 ευρώ τον τόνο. Αναγόμενο, δηλαδή, στα του Δήμου μας, είναι περίπου 2.000 ευρώ την ημέρα ή 60.000 ευρώ το μήνα, ποσό κατά πολύ μεγαλύτερο από το υποτιθέμενο για τη λειτουργία της ΜΟΛΑΚ.
Συμπερασματικά, η μπαλοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων έχει σημασία μόνο για τη σωστή μεταφορά τους στους χώρους ολοκληρωμένης διαχείρισής τους, με τη χρονική περίοδο αποθήκευσής τους πλησίον του μπαλοποιητή να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες».
Ο κ. Κοσμόπουλος κάλεσε, επίσης, το δήμαρχο Π. Νίκα να ζητήσει από τον περιφερειάρχη, ως βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση του μπαλοποιητή, να υποδείξει άμεσα το χώρο συγκέντρωσης των μπαλοποιημένων απορριμμάτων για την τελική τους επεξεργασία.
Περιέγραψε δε τα παραπάνω με την παρατήρηση ότι «μαλώνουμε με ποια τσάντα θα κατεβάσουμε τα σκουπίδια από το σπίτι μας, ενώ δεν έχουμε εξασφαλίσει το… απορριμματοφόρο (οριστική λύση)».