9 Σεπ 2010


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ


Παρατήρηση
Πρέπει τα κόματα να μάθουν να σέβονται τις τοπικές κοινωνίες , αυτούς που αγωνίσθηκαν γιά 
δημοκρατικούς θεσμούς γιά ένα καλύτερο αύριο . Τέτοιος αγωνιστής είναι και ο Γιώργος Τσούτσουρας.  (Μ.Λ)