9 Ιαν 2010

Σκάνδαλο διάρκειας 23 χρονών


Ιδιοκτήτης Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης Καλαμάτας"σήμερα η εβδομαδιαία μικρή εφημερίδα «Κόντρα» στη σελίδα 11, παρουσιάζει ένα θέμα με δημόσιο υπάλληλο Φάντασμα σε ένα σκάνδαλο για 23 έτη όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να προβληθεί... διότι είναι αδικία σε όλους αυτούς που είναι συνεπείς στην δουλειά τους και δεν μπορούν κάποιοι κύριοι να ζουν στο απυρόβλητο τόσα χρόνια."