30 Ιαν 2010

Γιάλοβα


10 Φλεβάρη διαγωνισμός εκμίσθωσης
Μέχρι τέλος Μαρτίου πρόκειται να έχει ολοκληρώσει όλες τις αναλύσεις και τις δειγματοληψίες από τη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας το ΕΛΚΕΘΕ για τον εντοπισμό βαρέων μετάλλων. Τα πρώτα αποτελέσματα έχουν ήδη εξαχθεί, αλλά, όπως μας επισημάνθηκε και από το Τμήμα Αλιείας της Νομαρχίας, αναμένεται να ολοκληρωθούν όλες οι αναλύσεις, προκειμένου τα συμπεράσματα να είναι ολοκληρωμένα. 
THARROS
Διαβάστε περισσότερα...