28 Ιαν 2010

Λίγα τα τρακτέρ στην Πύλο


ΠΑΙΔΙΑ, η συμπαθέστατη εμφανισιακά υπουργός κ.
Μπατζελή είναι ανένδοτη. Το ταμείο είναι μείον. Ετοιμα-
στείτε για ανένδοτο εάν δε λυθούν τα θεσμικά σας αιτή-
ματα. Τα 5 τρακτέρ στην πλατεία της Πύλου, μεσημέ-
ρι Τρίτης 26 Ιανουαρίου, αποτελούν αρνητικό αντίκτυπο
και αδυναμία, τα 105 όμως δηλώνουν θετική διεκδίκηση,
ενότητα και δυναμισμό. Οπως έλεγαν οι αρχαίοι ημών
πρόγονοι “η ισχύς εν τη ενώσει“. Χρειάζεται προσοχή
διότι οι εκάστοτε εξουσιαστές γνωρίζουν πολύ καλά το
επίσης αρχαίο ρητό “διαίρει και βασίλευε“. Τ.Αλ.
ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ