26 Ιαν 2010

Συνέχεια της συζήτησης διαβούλευσης για τον Καλλικράτη στον Πυρσό. 


Σε συνέχεια της διακοπείσας διαβούλευσης
σχετικά με το πρόγραμμα Καλλικράτης καλεί
η Τοπική οργάνωση ΠΑ.ΣΟ.Κ Φιλιατρών.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε
ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης
Αθανάσιος Γαλανόπουλος, η συνέχεια της
διαβούλευσης θα γίνει την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου
και ώρα 19:30 στο Φουρνανράκειο Πνευματικό Κέντρο
(Πυρσός) στα Φιλιατρά.
Η Τοπική οργάνωση καλεί τους φίλους και μέλη του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
να καταθέσουν τις προτάσεις τους στα πλαίσια της δημόσιας     
 Διαβούλευσης.            FILIATRA NEWS