5 Δεκ 2007

Το παλιό Γυμνάσιο Πύλου


To παλιό γυμνάσιο
Πύλου του “Νέστορα”
Είναι μια πονεμένη ιστορία στην Πύλο αυτή του προγράμματος «Νέστωρ» η οποία έχει κλείσει δεκαετία και πάμε για τη δεύτερη μέχρι να επανέλθει το κτήριο στον Δήμο Πύλου.
Κατ’ αρχήν το γεγονός εναπόθεσης διαφόρων υλικών στον αύλειο χώρο του
κτηρίου με ήπιους χαρακτηρισμούς θεωρείται απαράδεκτο
.

Η φωτογραφία μιλάει από μόνη της. Οι χιλιάδες επισκέπτες που ανεβαίνουν προς το Νιόκαστρο αντικρίζουν το χάλι αυτό το οποίο βέβαια φαίνεται εν μέρει και από την παραλία. Είναι απορίας άξιον πώς οι Πύλιοι ανεχόμαστε τούτο το χάλι.

Ηκαθιερωμένη απάντηση σε τέτοια γεγονότα είναι κλισέ: «Ο δήμος τι κάνει;» θα αναλυθεί και αυτό ενδελεχώς
και θα πούμε ότι και η νέα δημοτική αρχή έχει ευθύνη που ανέχεται τα παραπήγ-
ματα και τα άλλα που «κοσμούν» την παραλία.
Σήμερα θα τα πούμε όλα, όσα γνωρίζουμε φυσικά, τα υπόλοιπα θα τα αφήσω για
τον ιστορικό του μέλλοντος. Αφού λοιπόν οι πανεπιστημιακοί άνθρωποι δεν
αντιλαμβάνονται τα αυτονόητα θεωρώντας μας αδιάφορους (εμείς τους δώσαμε
το δικαίωμα) αφήνοντας διάφορα υλικά στον αύλειο χώρο χρόνια τώρα, «να
γιατί θα τα πούμε όλα».
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η συζήτηση για την λήψη της απόφασης απόδοσης της χρήσης του παλιού γυ-
μνασίου Πύλου για είκοσι χρόνια στην ερευνητική μονάδα του πειράματος «Νέ-
στωρ» ελήφθη στις 29 Ιανουαρίου 1996 ημέρα Δευτέρα. Ο δήμαρχος Πύλου
τότε Γιάννης Βρεττάκος πρότεινε στο Σώμα να δοθεί η χρήση του παλιού γυμνα-
σίου Πύλου για μια περίοδο τουλάχιστον 20 χρόνων, εφόσον το υπουργείο Ερευ-
νας και Τεχνολογίας εξασφαλίσει τη συνεχή ροή χρηματοδότησης για την
εξέλιξη του προγράμματος «Νέστωρ» και τη δημιουργία φορέα δημοσίου δι-
καίου με συμμετοχή στο φορέα του Δήμου Πύλου……..


Τώρα όσο για τον πίσω αύλειο χώρο για τον οποίο η τότε απόφαση δεν αναφέρει
ότι παραχωρείται, δύο δημοσιεύματά μου κατά το παρελθόν, συγκεκριμένα στις 3 και
13 Ιουνίου 2001, είχαν σαν περιεχόμενο μια αυθαίρετη ενέργεια των ανθρώπων του
“Νέστορα” όπου περίφραξαν με αλυσίδες τον προαύλιο χώρο για να μην παρκά-
ρουν αυτοκίνητα. Βέβαια μετά από τον εν λόγω ντόρο οι αλυσίδες αφαιρέθηκαν.
Τα τότε δημοσιεύματα καθώς και η απάντηση του τέως δημάρχου Γιάννη Βρεττάκου
υπάρχουν για όσους επιθυμούν να θυμηθούν και για όσους δεν γνωρίζουν.
Ως εκ τούτου η δημοτική αρχή οφείλει και πρέπει να ενεργήσει τάχιστα προκειμέ-
νου να σταματήσει το χάλι αυτό και να καθαριστεί ο πίσω αύλειος χώρος ο
οποίος ανήκει σε όλους καιόχι στον «Νέστορα».


Τάκης Αλεξάκης <<ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ>