14 Δεκ 2007

<<Ηνίοχος>> Πρόγραμμα Απασχόλησης-Κατάρτισης

Αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ηνίοχος»
Ημερίδα με θέμα την παρουσίαση του σχεδίου «ΗΝΙΟΧΟΣ», το οποίο αφορά στην Παροχή Συμβουλευτικών/Συνοδευτικών Υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στο ξενοδοχείο RΕΧ. Το σχέδιο έχει ενταχθεί στο μέτρο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», του υπουργείου Απασχόλησης και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα που έχει δημιουργηθεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου και στο οποίο συντονιστής είναι το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λακωνίας, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και η Παναθηναϊκή Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών.
Το σχέδιο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών /συνοδευτικών υπηρεσιών σε 500 άτομα (επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου), τα οποία προέρχονται από τις εξής ομάδες: Άτομα με Αναπηρίες, Άτομα με Ψυχικές Ασθένειες, Παλιννοστούντες, μετανάστες, ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, μακροχρόνιοι άνεργοι άνω των 45 ετών, λοιπές κατηγορίες ανέργων σε περιοχές και κλάδους υψηλής ανεργίας, λοιπές κατηγορίες ανέργων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα αυτό, πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να απευθυνθεί στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μεσσηνίας.