6 Δεκ 2007

ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Στα δίκτυα αρχαίων λιμένων η Πύλος

Φάκελο με την υποψηφιότητα της Πύλου για το
δίκτυο των αρχαίων ελληνικών λιμανιών της Μεσο-
γείου έχει προετοιμάσει η δημοτική της αρχή και
σκοπεύει να τον υποβάλει στη συνάντηση των πόλε-
ων αυτών,του χρόνου το καλοκαίρι,στην Πάτρα.
Αυτό έκανε γνωστό χθες ο πρόεδρος του Ομί-
λου Ουνέσκο Καλαμάτας Βασίλης Δικαιουλάκος.