16 Δεκ 2007

Ακόμα λείπουν καθηγητές από τα Γυμνάσια της Μεσσηνίας

Υπάρχουν ακόμα μαθητές που
δεν έχουν ξεκινήσει μαθήματα
,4 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής
χρονιάς,επισημαίνουν τα μέλη του Δ.Σ.της Α ’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας Νίκη
Μπέη και Πάνος Πετρόπουλος,εκπροσωπώντας,με ανακοίνωσή τους,
τη Συσπείρωση Προοδευτικών Καθηγητών.
Σημειώνουν μάλιστα πως:“Είναι απίστευτη προχειρότητα από τη
μεριά των υπευθύνων να υπάρχουν κενά εκπαιδευτικού προσωπικού
στο τέλος του Δεκέμβρη.Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι δεν έχουν καλυφθεί
ακόμα 80 ώρες Μαθηματικών και 40 ώρες φιλολογικών μαθημάτων.Αντί
λοιπόν οι υπεύθυνοι να απαιτήσουν την πρόσληψη αναπληρωτών καθη-
γητών,επιδιώκουν να καλύψουν τα κενά μετακινώντας εκπαιδευτικούς
για ελάχιστο αριθμό ωρών ”. Αναφέρονται σε προβλήματα και
καθυστερήσεις από τις κρίσεις των υποδιευθυντών που ακολουθούν τις
τοποθετήσεις των διευθυντών,οι οποίες ήδη έχουν γίνει,ενώ χαρα-
κτηριστικά -και με διάθεση ειρωνείας-παρατηρούν ότι:“Αν οι καθη-
γητές,όταν τοποθετηθούν,γράφουν ότι δίδαξαν σε κάθε μάθημα περισ-
σότερες σελίδες στο βιβλίο ύλης, στο τέλος της χρονιάς η ύλη θα έχει
θαυμάσια καλυφθεί!Μπορεί επίσης το υπουργείο να διανείμει τα χαμένα
μαθήματα σε DVD με έναν εικονικό καθηγητή να παραδίδει σε μια θαυ-
μάσια εικονική τάξη και ο μαθητής να τα μελετά σπίτι του …!”.