11 Δεκ 2007

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ


Γιά το Δήμο Πύλου δεν υπάρχει πρόβλημα ........έχομε ακόμα τρία χρόνια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Γιατί οι άλλοι βιάζονται ;

Οπως -όπως
ιστοσελίδα του Δήμου
Καλαμάτας

Πρόχειρη ιστοσελίδα στο Iντερνετ θα αναρτήσει εντός
της εβδομάδας ο Δήμος Καλαμάτας,καθώς διαπι-
στώθηκε ότι το portal θα καθυστερήσει σημαντικά.
Λίγες μέρες μόνο μετά το ρεπορτάζ της “Ε ” για την
ιστοσελίδα που πρόκειται να κατασκευάσει ο Δήμος Κα-
λαμάτας,για την...τσιγγάνικη επιχειρηματικότητα και
ενώ η πόλη δεν έχει δική της ιστοσελίδα,χθες,ο δή-
μαρχος Παναγιώτης Νίκας είπε στη συνεδρίαση της Δη-
μαρχιακής Επιτροπής ότι το portal θα καθυστερήσει ση-
μαντικά.
“Είναι έτοιμη η ιστοσελίδα και θα αναρτηθεί εντός της
εβδομάδας ” είπε ο κ..Νίκας.Ο διαγωνισμός για το por-
tal συζητήθηκε στη Δημαρχιακή Επιτροπή το πρώτο δε-
καπενθήμερο του Απριλίου και ακόμα κατασκευάζουν
την...πόρτα της πόλης στο Διαδίκτυο.È.Ë.