28 Ιουλ 2008

Δρόμος 15 χιλιομέτρων Ριζόμυλος - Καλαμάτα

Τετράιχνος, με 2 λωρίδες ανά κατεύθυνση και συ-
νολικό πλάτος 17 μέτρα θα είναι ο νέος δρόμος Ριζό-
μυλος - Καλαμάτα, που προγραμματίζεται να κατα-
σκευαστεί σε απόσταση 600 - 800 μέτρων από τη
θάλασσα. Θα έχει διαχωριστικό - στηθαίο από μπετόν
και 7 ισόπεδους κόμβους.
Θα διαθέτει παράλληλους δρόμους, έναν ανά κατεύ-
θυνση, πλάτους 5 μέτρων ο καθένας. Το συνολικό
του μήκος είναι 15 χιλιόμετρα και το μέσον του υπο-
λογίζεται στην Μπούκα.
Θα φτιαχθούν γέφυρες, οι πιο μεγάλες στον Πάμισο 100
μέτρων και στον Αρι 50 μέτρων. Αυτή είναι η κατεύ-
θυνση που έχει δώσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Μεσσηνίας στους μελετητές, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
ELEFTHERIANEWS