25 Ιουλ 2008

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Το υπουργείο Εσωτερικών έστειλε έγ-
γραφο στο Δήμο Καλαμάτας
ζητώντας να εφαρμοστεί ο νόμος που προβλέπει
ότι οι πινακίδες των καταστημάτων θα είναι
γραμμένες υποχρεωτικά και στην ελληνική
γλώσσα. Τα παραπάνω ανακοίνωσε προ-
χθές στο Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος
Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας. Σημειώνεται
ότι κατά το παρελθόν η κεντρική εξουσία
και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν προαναγ-
γείλει πολλές φορές την υποχρεωτική γρα-
φή στα ελληνικά αλλά μέχρι σήμερα καμία
από αυτές τις απόπειρες δεν απέδωσε.
Θ.Λ. ELEFTHERIA