2 Ιουλ 2008

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Γ. ΞΑΝΘΑΚΗ- ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ Μέσα στον Ιούλιο λύση στο πρόβλημα των αποφοίτων του Πανεπιστημίου

Το έργο είναι συνηθισμένο και επαναλαμβανόμενο ,πρώτα γίνονται οι σχολές,
κτίρια, καθηγητές, μαθήματα, μεταπτυχιακά και στο τέλος ψάχνομε να βρούμε
τί δουλειά θα κάνουν οι άνεργοι που εμείς δημιουργήσαμε . ΜΛ

....................................................................


ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Γ. ΞΑΝΘΑΚΗ- ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ
Μέσα στον Ιούλιο λύση στο πρόβλημα
των αποφοίτων του Πανεπιστημίου

Μέσα στο πρώτο εικοσαήμερο του Ιουλί-
ου αναμένεται να πέσουν οι τελικές
υπογραφές που θα δώσουν τη δυνατότητα
στους πτυχιούχους των τμημάτων του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου στην Καλαμάτα
να δίνουν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ, ως ΠΕ 02
Φιλόλογοι
και να μπορούν να υποβάλουν
αιτήσεις για ωρομίσθιοι και αναπληρωτές.
Αυτό δήλωσε χθες το μεσημέρι η πρόε-
δρος των τμημάτων Γεωργία Ξανθάκη-Κα-
ραμάνου, λίγο μετά την τελετή έναρξης του
Θερινού Σχολείου, μιλώντας για τις προ-
σπάθειες που γίνονται για την επίλυση του
προβλήματος που έχει ανακύψει για τους
πτυχιούχους του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαι-
ολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών και του
Τμήματος Φιλολογίας.
Γ. Σαρ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ