1 Ιουλ 2008

Nέα πόρταλ οι δήμοι Μεσσηνίας


Ο Δήμος Πύλου δεν εντάσσεται .... Μήπως η Πύλος ξεπερνάει το όριο των 20000 κατοίκων
Στη περίπτωση αυτή πρέπει να διεκδικήσουν όχι πόρταλ αλλά τρίτη θέση Αντιδημάρχου για να βολευτούν όλοι...
....................................................................Nέα πόρταλ
απέκτησαν δήμοι
της Μεσσηνίας


Παραδόθηκαν και ξεκίνησε η λειτουργία των διαδικτυα-
κών πυλών (πόρταλ) των Δήμων Κορώνης, Θουρίας, Φιλια-
τρών, Γαργαλιάνων και Αριος.
Οι πύλες δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου “Δημοτικές
Διαδικτυακές Πύλες Δυτικής και Νότιας Ελλάδας“ που αφο-
ρά δήμους με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων,
οι οποίοι εντάσσονται διοικητικά στις Περιφέρειες Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων.
Στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και
των επιχειρήσεων με το βέλτιστο τρόπο, μέσα από την ανα-
διοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
Οι διευθύνσεις των διαδικτυακών πυλών είναι:
Δήμος Κορώνης:
www.koroni.gov.gr
Δήμος Θουρίας :
www.thouria.gov.gr
Δήμος Φιλιατρών:
www.filiatra.gov.gr
Δήμος Γαργαλιάνων:
www.gargaliani.gov.gr
Δήμος Αριος:
www.aris.gov.gr• Ο Δήμος Κορώνης αύριο στις 10 το πρωί στο “Πανόρα-
μα” και ο Δήμος Φιλιατρών την Πέμπτη στις 6.30 μ.μ. στην
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, διοργανώνουν εκδηλώσεις
ενημέρωσης για τα νέα τους
πόρταλ. Θ.Λ.