3 Ιουλ 2008

Μοτοσυκλετιστές από 30 χώρες στη Μεσσηνία

Πάνω από 1.000 μοτοσυκλετιστές από 30 χώρες ανα-
μένεται ότι θα αρχίσουν να φθάνουν στη Μεσσηνία
από την ερχόμενη Δευτέρα 7 Ιουλίου, προκειμένου να
μετάσχουν στη διεθνή συνάντηση παγκόσμιας ομοσπον-
δίας μοτοσυκλετιστών (FIM), που διοργανώνουν οι «Δρό-
μοι της Ελιάς» στη Γιάλοβα, το διάστημα 7 με 14 Ιουλίου.

Οι μοτοσυκλετιστές, όπως έχει γνωστοποιηθεί, θα φι-
λοξενηθούν στο χώρο του παλιού οινοποιείου, ο οποίος
έχει διαμορφωθεί για να ανταποκριθεί στο σκοπό αυτό.
Η προσπάθεια αυτή αποτελεί τα «προεόρτια» για την
πορεία ειρήνης ομάδας μοτοσυκλετιστών από τη Μεσση-
νία προς το Πεκίνο και στη συνέχεια -τον Αύγουστο- προς
τη Μόσχα.
Στο χώρο της διεθνούς συνάντησης θα λειτουργήσουν
-μεταξύ άλλων- φωτογραφικές εκθέσεις, μία με θέμα την
ελιά, μία με θέμα τη Μεσσηνία και η τρίτη -που την ορ-
γανώνει η Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου- με θέμα
τις περυσινές καταστροφικές πυρκαγιές. Β.Γ.Μ.