27 Ιουλ 2008

Γεώτρηση στο Χανδρινού από το Δήμο Πύλου

Υδρευτική γεώτρηση στη θέση “Κουμπές” στο Χανδρι-
νού, ετοιμάζει ο Δήμος Πύλου. Από το Τμήμα Περιβάλ-
λοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας
εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη συγκεκριμένη
γεώτρηση, οι οποίοι ισχύουν για 5 χρόνια.
ELEFTHERIANEWS.GR