1 Ιουλ 2008

Ημερίδα για την αιολική ενέργειαΗμερίδα ενημέρωσης με θέμα “Αιολική ενέργεια”
πραγματοποιούν αύριο στις 7.30 το βράδυ, στην αίθου-
σα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου “Νέστωρ” στην Πύλο
,
οι Δήμοι Πύλου και Μεθώνης. Στη σχετική πρόσκληση
σημειώνεται:
«Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτε-
ρης προσπάθειας σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επί-
πεδο, ενημέρωσης των πολιτών για τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας και τη συμβολή τους στην αποτροπή της
κλιματικής αλλαγής. Σκοπός είναι έγκυροι επιστημονικοί
και περιβαλλοντικοί φορείς από τον ελλαδικό χώρο να
συμβάλουν στην αποσαφήνιση σημαντικών θεμάτων γύ-
ρω από την αιολική ενέργεια, να αναδείξουν τα πλεονε-
κτήματα και τα μειονεκτήματα αυτού του είδους “πράσι-
νης“ ενέργειας με τρόπο αντικειμενικό και κατανοητό, και
να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα που απασχολούν
τους κατοίκους της Πύλου και της ευρύτερη