28 Ιουλ 2008

Σήραγγες σε 5 μέτωπα


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΨΟΜΜΑΤΗ
«Της σήραγγας» γίνεται, κυριολεκτικά, στον
εθνικό δρόμο Κορίνθου -Τρίπολης - Καλαμάτας.
Και αυτό γιατί, πέρα απόόλες τις άλλες εργασίες
που γίνονται σε διάφορα σημεία του αυτοκινητό-
δρομου από την Κορινθία έως την Τσακώνα,
διανοίγονται σήραγγες σε 5 μέτωπα από την Αργο-
λίδα μέχρι και το Ραψομμάτη. Οι δύο απ’ αυτές
(στη στροφή στις κεραίες μεταξύ Αρτεμισίου και
Στέρνας και στο Καλογερικό) ανοίγονται για πρώ-
τη φορά και ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες. Το
επιπλέον καινούργιο καισημαντικό στοιχείο της
υπόθεσης του εθνικού δρόμου είναι ότι ξεκίνησε
το έργο στο τμήμα από την έξοδο της σήραγγας
Ραψομμάτη έως τα Μαλλωτά, όπου προβλέπεται
να φτιαχθούν δύο “κατεντ-κάβερ”. Σύμφωνα με
ενημέρωση από τον Γιάννη Καρνέση, που είναι
πλέον επικεφαλής και της Διεύθυνσης Διευρωπαϊ-
κού Δικτύου Πελοποννήσου (των έργων στη σήραγγα
Ραψομμάτη και στο Παραδείσια - Τσακώνα), δίνεται
μάχη σ’ όλατα μέτωπα.
(ELEFTHERIANEWS.GR)